Пълноправни членове

120 лв / СТУДИЯ 
100 лв / НЕЗАВИСИМИ УЧИТЕЛИ
 • Студия или учители, преподаващи традиционна Ащанга йога
 • Имат формално обучение за учител по Ащанга йога (мин. 200 ч) от Българска Ащанга Йога Академия или подобна организация
 • Учителите имат установена лична практика
 • Студията предлагат ежедневни, традиционни Майсор практики
 • Учителите поддържат връзката си с личния си учител и постоянно се развиват и задъбочават знанията си

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Задължения:
плащане на членския внос и помощ при организиране или провеждане на събития, придържане към традицията и методите, научени от собствения учител.
 • Включване в Националния регистър на студия и учители, преподаващи традиционна Ащанга йога
 • Реклама на провеждани от членовете събития на сайта на Академията
 • 10% отстъпка от всички наши продукти, услуги и/или такси за събития
 • Безплатен достъп до всички учебни и помощни материали, видео и аудио уроци (Пълноправно членство)
 • Подкрепа и помощ по всички организационни и/или методически въпроси

Асоциирани членове

80 лв / годишно
ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДИ
 • Лица и студия, непреподаващи Ащанга йога или йога изобщо, но желаещи да подкрепят нашата мисия
 • Нямат право да бъдат избирани или да гласуват на Общото събрание на Сдружението
 • 10% отстъпка за продукти, услуги и/или провеждани от Академията събития
 • Реклама на сайта на Академията на фирмата/лицето като "спонсор"

Необходими документи

 • Попълнена Молба-декларация за членство (изтегли оттук)
 • Копие за регистрация на юридическо лице (студия) ии документ за самоличност (индивиди)
 • Доказателство за компетентност (дипломи, сертификати и т.н.)
 • Доказателство за дейност (актуално състояние, сайт на студиото и т,н,)
 • Мотивационно писмо
 • Платен членски внос