ГОСТУВАЩИ УЧИТЕЛИ

ДЕЙВИД РОБСЪН

АЩАНГА ЙОГА ПОТАПЯНЕ

ДЕЙВИД ГАРИГЕС

СЕМИНАР АСАНА КУХНЯ

МАНДЖУ ДЖОЙС

АСАНА МАНТРА ПРАНАЯМА

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

КУРС УЧИТЕЛИ

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

КУРС УЧИТЕЛИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

КУРС УЧИТЕЛИ

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

КУРС УЧИТЕЛИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ДРУГИ СЪБИТИЯ

АЩАНГА ЙОГА СОФИЯ НА 1 ГОДИНА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

КУРС УЧИТЕЛИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

КУРС УЧИТЕЛИ

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

КУРС УЧИТЕЛИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ